Prelegenci | Tomasz Bagiński

Tomasz Bagiński

Wolontariusz, trener, coach, mediator akredytowany facylitator programu EP.
Propaguje metodę Kręgów Naprawczych.
W Fundacji prowadzi zajęcia oparte na PbP – w szczególności dotyczące konfliktów czy sytuacji mediacyjnych.
Prowadzi grupę ćwiczącą metodę Kręgów Naprawczych. Jako jedyny w Polsce ukończył dwa spotkania dla facylitatorów Kręgów Naprawczych prowadzone przez Dominica Bartera.