Prelegenci | dr Tomasz Tokarz

dr Tomasz Tokarz

Nauczyciel, wykładowca akademicki, trener kompetencji społecznych, coach, mediator, działacz edukacyjny. Współtwórca Wrocławskiej Wolnej Szkoły „Mozaika”. Pracuje jako nauczyciel i organizator jednego z filarów kształcenia (Egologii), w autorskiej szkole „Mała Uczelnia”.

Pasjonat alternatywnych form kształcenia, innowacyjnych metod pracy z uczniami. Od wielu lat zaangażowany w działania na rzecz upowszechnienia nowej kultury edukacyjnej, opartej na uznaniu podmiotowości dziecka. Odwołuje się przede wszystkim do koncepcji pedagogiki humanistycznej Carla Rogersa i Thomasa Gordona oraz nowatorskich teorii zarządzania, osadzonych na ideach automotywacji.

Wierzy, że podstawą dobrej edukacji są relacje między nauczycielem a uczniem oparte na wzajemnej akceptacji i szacunku, na empatii, otwartości i autentyczności.