Prelegenci | Agnieszka Stein

aga stein

Agnieszka Stein

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim w 1999 roku.

Pomaga dzieciom ich rodzicom radzić sobie w różnych sytuacjach, udziela pomocy rodzicom zagubionym w gąszczu obecnie dostępnych, często wzajemnie sprzecznych porad i zaleceń i pomaga im czerpać radość z rodzicielstwa i osiągać równowagę między potrzebami wszystkich członków rodziny. Specjalizuje się w pracy w nurcie Rodzicielstwa Bliskości, a więc za podstawowy czynnik tworzący skuteczną opiekę rodzica nad dzieckiem uważa ich wzajemną relację. W pracy z różnymi trudnościami dzieci stosuje podejście niedyrektywne, oparte na zaufaniu do kompetencji dziecka i podążaniu za jego potrzebami.

Współpracuje również z przedszkolami i szkołami, głównie Montessori i demokratycznymi. Doradza nauczycielom, pomaga im rozwijać się zawodowo, wspiera ich w kontaktach z rodzicami.

Pisze artykuły dotyczące świadomego, troskliwego rodzicielstwa. Jest też autorką dwóch książek dotyczących Rodzicielstwa Bliskości: „Dziecko z bliska” i „Dziecko z bliska idzie w świat”. Ukazała się też książka – rozmowa z nią pod tytułem: „Potrzebna cała wioska”.