14 Lip

Gość specjalny – Maciej Bennewicz

Maciej Bennewicz z wykształcenia jest socjologiem. To menedżer, trener, coach, pisarz. Przez wiele lat zajmował się psychoterapią indywidualną i grupową. Prowadził zajęcia i warsztaty w SWPS psychologii społecznej i psychoterapii, treningi interpersonalne i motywacyjne na Wydziale Psychologii UW, a także warsztaty z autoprezentacji i efektywności zawodowej na UW. Obecnie jest dyrektorem programowym Instytutu Kognitywistyki, kształci zawodowych coachów oraz pasjonatów rozwoju osobistego.

Maciej Bennewicz przedstawi w niedzielę wykład pt.:

„Jak możemy wykorzystać coaching i mentoring do budowania dobrych relacji z dziećmi?” Zapisywać się można tutaj  https://evenea.pl/imprezy/konferencje/katowice/wyklad-macieja-bennewicza-157164/?source=directory

Tak wyjaśnia, czym jest coaching:

„Coaching jest zaawansowanym treningiem rozwoju osobistego przy użyciu współczesnych technik edukacyjnych , które pobudzają neuroplastyczność mózgu. Neuroplastyczność, czyli zdolność do zmiany na poziomie biologicznym. Coaching jest usystematyzowanym działaniem wspierającym rozwój.

I na czym polega mentoring:

„Znaczenie słowa „mentor”  nawiązuje do trzech głównych zadań mentora – uczenia, przewodzenia orazinspirowania ucznia. Mentor aby mógł dobrze wypełniać swoją rolę musi być postrzegany jako kompetentny autorytet, czyli osoba wszechstronnie zaznajomiona z daną dziedziną. Nie wystarcza jednak samo doświadczenie branżowe, profesjonalny mentor oprócz znajomości dziedziny musi jeszcze umieć uczyć innych. Uczenie to odbywa się w szczególnych okolicznościach, nie jest to po prostu edukacja czyli przekazywanie wiedzy lecz zarządzanie złożonym procesem od teorii do praktyki, od podstawowych umiejętności do ich mistrzowskiego wytrenowania. Uczeń zatem staje się nie tylko pasywnym biorcą wiedzy.

Zadaniem mentoringu jako metody jest wyposażenie ucznia (mentee) przez nauczyciela-praktyka (mentora) w nowe kompetencje a także ich skuteczne wyćwiczenie do takiego poziomu, w którym mentee stanie się samodzielny w danej dziedzinie, a tym samym zdolny do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów. Zadania mentoring idą zatem jeszcze dalej niż opanowanie danej dyscypliny. Uczeń ma nie tylko działać samodzielnie w oparciu o nowe kompetencje, ma również rozwijać już istniejące by uzyskiwać lepsze od standardowych wyniki. Wynikowość jest zatem immanentną cechą mentoringu. Liczy się wynik, który uzyskuje mentee.”

Skomentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.