07 Lip

Gość specjalny – dr Marek Kaczmarzyk

Dr Marek Kaczmarzyk jest bologiem, neurodydatykiem i memetykiem.  Prowadzi zajęcia dla studentów na Uniwersytecie Śląskim, ale z wykładami przybliżającym laikom tajniki naurodydaktyki jeździ po całym kraju. Jako propagator dydaktyki ewolucyjnej przygląda się szkole, jako środowisku społecznemu z perspektywy kontekstów ewolucyjnych.

Tak mówi o metodzie stosowanej dość powszechnie w polskich szkołach:

„Zasada „kija i marchewki” wydaje się składać z działań, które wpływają na mózg w dokładnie odwrotny sposób. W rzeczywistości jednak kara i nagroda to bodźce, które przetwarzamy zupełnie inaczej. Używamy do tego celu różnych części mózgu, a efekty działania obu, choć w pewnym stopniu antagonistyczne na poziomie odczuć, nie prowadzą do odwrotnych zachowań.
Nagroda wiąże się z przyjemnością i, szczególnie ta nieoczekiwana, zwiększa wydajność zapamiętywania. Jest powodem dążenia do ponawiania działań, motywuje. Kara prowadzi do zachowań związanych z unikaniem, uchylaniem się od działania, ucieczką.
Co szczególnie ważne z praktycznego punktu widzenia, wymierzenie kary za jakąś aktywność (lub jej brak) nie spowoduje automatycznie aktywności przeciwnej. Ukaranie dziecka za bałagan w pokoju nie wywoła chęci do utrzymywania porządku, a kara za nieczytanie lektur nie wywoła u ucznia potrzeby ich czytania…”

Na naszej Konferencji dr Kaczmarzyk wygłosi wykład w sobotę o mechanizmach lustrzanych. Bilety dostępne tutaj https://evenea.pl/imprezy/konferencje/katowice/mechanizmy-lustrzane-wyklad-dr-marka-kaczmarzyka-157159/?source=directory

Skomentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.